Telč – zámek a město

MĚSTO TELČ

Historické jádro s dobře zachovanými gotickými a renesančními měšťanskými domy s podloubími a renesančními, barokními a klasicistními štíty. Podloubí a průčelí těchto domů byla v naprosté většině stavěna podle jednotného plánu. Jsou zde patrny i pozůstatky pozdně gotického opevnění s branami.

Kašna na dolním náměstí
Ve východní části náměstí Zachariáše z Hradce se nachází kašna, která získala svoji dnešní podobu v roce 1611. Uprostřed kašny je umístěna socha sv. Markéty, patronky města, která pochází z 2. poloviny 17. století. Na náměstí jsou celkem dvě kašny.

Morový sloup
Mariánský sloup na náměstí Zachariáše z Hradce je barokní morový sloup, postavený v letech 1716 – 1720.Na podstavci jsou zobrazení svatí Jan Nepomucký, Jakub, František Xaverský, Roch z Montpellieru, Šebestián, anděl strážný a dále Rozálie a Marie Magdalena.

STÁTNÍ ZÁMEK TELČ

Původně gotické sídlo-vodní hrad, které dal Zachariáš z Hradce roku 1553 přestavět na renesanční zámek.