Landštejn

 

Královský hrad Landštejn byl založen ve 13. století v době vlády Přemysla Otakara I, který ve snaze zabezpečit zemské hranice, budoval na sporných územích strážní hrady. Půdorys hradu je ve tvaru nepravidelného pětiúhelníku s mohutnými hranatými věžemi na severní a jižní straně
Hrad Landštejn je nejrozsáhlejší a nejlépe dochovanou zříceninou románského hradu v českých zemích.