Vodní nádrž Orlík

Stavba byla dokončena v roce 1966. Přehrada se svou výškou i objemem zařadila na první místo mezi přehradami Vltavské kaskády i v celých Čechách.

K hlavním účelům díla patří nalepšování průtoků, odběr vody pro energetické využití, částečná ochrana území pod přehradou před velkými vodami, zajištění průtoků pro vodárnu Podolí a odběry užitkové vody. Je také využíváno pro lodní dopravu, rybářství, sport a rekreaci. Přehradním tělesem je přímá, tížná, betonová hráz. K převádění vody jsou určeny dvě základové výpusti typu Johnson, 3 přelivná pole na koruně hráze, hrazená segmentovými uzávěry a případně 4 turbiny typu Kaplan vodní elektrárny, která převádí vodu při normálních průtocích po většinu roku.

Elektrárna na levém břehu pracuje se spádem v rozmezí 44,0 – 70,5 m o celkovém výkonu generátorů 364 MW. Použití Kaplanových turbin při tomto pracovním spádu je světovou raritou.

Na pravém břehu je umístěno plavební zařízení. Lodní zdvihadlo pro lodě 300t má sklon 22 stupňů a délku 190 m. Vybudována je pouze jeho stavební část. Lodě do výtlaku 3,5 t a šířky 2,6 m jsou přepravovány na plošinovém vozíku taženém elektrickým navijákem po kolejové dráze.
(Zdroj textu: www.pvl.cz)