Zvíkov

Gotický královský hrad pravděpodobně založen Přemyslem Otakarem I. na počátku 13. století. V 2. polovině 16. století byl Zvíkov přestavován, rozšiřován o hospodářské stavby a bylo zesíleno opevnění. V roce 1622 by hrad vypleněn a poté sloužil už jen k hospodářským účelům. K rychlé zkáze hradu přispěl mimo jiné velký požár v roce 1751.
K záchraně se přikročilo v 80. letech 19. století. Byly opraveny Hlízová věž, věž Hláska, zastřešena hradní kaple a obnovoven raně gotický ambit na vnitřním nádvoří. Původní kamenné prvky jsou od nově vsazených částí snadno k rozeznání díky jejich narůžovělé barvě.
Vstup do areálu je volně přístupný. Info je z roku 2012.