Perštejn

První písemné zprávy o existenci šlechtického hradu Perštejn jsou z roku 1344 a už roku 1537 je uváděn jako pustý.

 

 

Navštíveno 5.4.2014