Kuks hospital

Hospitál Kuks byl založen hrabětem F.A. Šporkem na počátku 18. století. Tato památka se proslavila i díky sochaři M. B. Braunovi, jehož práce je vidět jak přímo na Kuksu tak i v areálu lesa tzv. betlému poblíž Kuksu.

Navštíveno: 1.6.2019