Kostnice a katedrála Sedlec

 

V Sedlci u Kutné hory se nalézají pozůstatky bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách založeného roku 1142 jehož součástí je kostnice a Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitel, vystavěna mezi lety 1290 – 1320, kombinuje severofrancouzskou gotickou katedrální architekturu s německými prvky.

V kostnici, podzemní kapli Hřbitovního kostela Všech Svatých, jsou uloženy ostatky více než 40 000 duší z morové rány roku 1318 a obětí husitských válek.
Z exhumovaných kostí byla vytvořena unikátní, až hororová, výzdoba.

Obojí je zapsáno na seznamu  světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Zdroj: www.ossuary.eu

Napsat komentář