Zbořený Kostelec

Kostelec na Sázavě více známý pod názvem Zbořený Kostelec- zřícenina hradu

Okolí hradu – město Týnec nad Sázavou

ZBOŘENÝ KOSTELEC – hrad

Hrad Kostelec byl pravděpodobně založen na počátku 14. století. Nachází se u řeky Sázavy v blízkosti Týnce nad Sázavou. Cesta od parkoviště k památce je 300 metrů dlouha, lesní cestou, do prudkého kopce neudržovanou cestou. Z památky je hezký výhled  na široké okolí , na řeku Sázavu a do dáli na Týnec nad Sázavou. Hradní věž je z dálky viditelná. Zřícenina je volně přístupná. Jde o turisticky poměrně exponované místo.

TÝNEC NAD SÁZAVOU – město

Na levém břehu Sázavy, v historické části města, se nachází zbytky sídelního objektu asi  z 11.století. Na jeho místě vznikl na přelomu 12. a 13. století kamenný románský palác a později obranná hranolová věž připojená k rotundě, která se dochovala dodnes.
U hradu, přes silnici, je kostel sv. Šimona a Judy před kterým stojí dřevěná socha Anděla vyřezaná Vlastimilem Brandou.
Vedle kostela stojí novorenesanční dům U Micků se sgrafity od malíře K. Klusáčka.

Navštíveno 22.3.2014

 

{googleMaps lat=49.854272 long=14.591294}