Krakovec

Krakovec je zřícenina gotického renesančně přestaveného hradu. Je jedním z mála přechodových typů mezi hradem a zámkem. Založen byl roku 1381 a dokončen pravděpodobně v roce 1383, kdy byla vysvěcena kaple. Roku 1414 zde před odjezdem do Kostnice, pobýval a kázal Mistr Jan Hus.