hrad Český Šternberk

Raně gotický hrad byl založen roku 1241. V 15. století byl rozšířen a zabezpečen mohutným opevněním jehož pozůstatkem je i  dochovaná bašta.
„Jižní předsunutá bašta, tzv. hladomorna, je součástí důmyslného opevňovacího systému, který byl vybudování na přelomu 15. a 16. století. …. Tato bašta je jedním z nejlépe dochovaných objektů pozdněgotického fortifikačního stavitelství…. (Zdroj: informační tabule u bašty)“.
V průběhu úprav v druhé polovině 17. století a na začátku století 18. téměř zmizela původní členitá silueta hradu.

Zajímavé je, že hrad je téměř nepřetržitě majetkem rodu Sternbergů.