Loket

 

Vznik královského hradu spadá do 2. poloviny 12. století. Nedlouho poté bylo založeno i samotné město Loket.
Gotický hrad byl v letech 1434 až 1547 přestavěn na pohodlnější sídlo rodu Šliků. Během třicetileté války byl hrad obléhán a vypleněn Švédy a 1632 až 1647 přišly morové rány. Hrad svůj někdejší význam ztratil a už se z toho nevzpamatoval.
V letech 1828 až 1948 byla část hradu přeměněna na věznici. Koncem 20. století prošel hrad rekonstrukcí a zajímavostí je, že se při stavebních úpravách nalezly ve šnekovém schodišti paláce pozůstatky románské rotundy z první poloviny 12. století.
Na nádvoří se nachází studna (obr. 26), původně zásobní cisterna, která byla během 15. století prohloubena až na úroveň řeky Ohře tj. do 55 metrů. Poblíž je k vidění bronzová soška Gottstaina (obr. 17) znázorňující samotného vládce Loketských skal, podsvětí a kamenů. A nepřehlédnutelná je románská věž se čtvercovým půdorysem (obr. 14,16,24) vysoká 26 metrů, ze které je krásný rozhled na město Loket, řeku Ohři a okolí (obr. 19-23) .

Na hrad a do města Loket je možné se dostat přes řeku Ohři po tříobloukovém železobetonovém silničním mostě z roku 1936. Most je 116 metrů dlouhý a jeho hlavní oblouk má rozpětí 74,6 metru (obr. 22) .

Navštíveno 6.4.2014