Lipnice

 

Hrad byl založený na počátku 14. století rodem pánů z Lichtemburka. Na počátku 16. století byl hrad velkoryse přestavěn do podoby pozdně gotické hradní residence. Roku 1645 obsadila hrad švédská posádka která tropila takové škody v okolí, že roku 1646 Lipnici oblehla císařská armáda a po čtyřtýdenních bojích hrad dobyla. Hrad byl poničen a ve druhé polovině 17. a v 18. století byly užívány již jen některé části hradu. Roku 1869 Lipnice vyhořela a rychle zchátrala.
Od roku 1913 až do dnes probíhají památkové úpravy. Na věži Samson byla postavená nová střecha s ochozem a nové tři střechy zastřešující velký palác pod ním. Následovala rekonstrukce kaple a postupně se zpřístupňují i další části hradu.
Volně přístupné jsou kaple, sklepení, zbrojnice a archeologická expozice. Pod věží Samson a přilehlým palácem se rozkládá velké sklepení v jehož nejnižším místě se nalézá hluboká studna.