Zelená hora – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře představuje vyvrcholení tvorby geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Kostel k uctění památky českého světce Jana z Nepomuku, nechal vybudovat Václav Vejmluva, který byl v letech 1705-1738 opatem zdejšího cisterciáckého kláštera. Od roku 1994 je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Navštíveno v roce 2012