Zbirohy

Hrad Zbirohy (Zbiroh) byl pravděpodobně založen v první polovině 14. století. Dodnes se dochovaly zbytky zdiva vysoké až 10 m a sklepení, která byla zčásti vytesána do skály. U vstupu do hradu je zbytek bašty a u paláce cisterna na vodu.
Hrad je volně přístupný pěšky z vesničky Zbirohy, cesta není dobře značena.