Vlčtejn

Torzo gotického hradu Vlčtejn, nazývaného též Vildštejn, leží na buližníkové skále, obklopené mohutnými valy a kopřivami.
Jméno Vildštejn se v písemných zprávách objevuje poprvé již v roce 1284, ale dnešní kamenný hrad byl postaven Rožmberky až v první polovině 14. století.

Po většinu roku uzavřený – info z června 2013.