Bezděz

Přesné datum založení hradu není známo, snad to bylo někdy mezi lety 1265 – 1278. Jisté však je, že jej nechal postavit Přemysl Otakar II., který také založil stejnojmenné město v podhradí. Raně gotický hrad Bezděz byl postaven jako pevnost a reprezentativní sídlo krále, tudíž zde nejsou žádné hospodářské budovy. Jelikož se povedlo hrad dokončit v relativně krátkém čase představuje jednotný sloh. (Zdroj textu: www.hrad-bezdez.cz)
Součástí hradu je hradní kaple sv. Michaela. Hrad neměl svou studnu, a tak se jímala dešťová voda do cisterny, která byla vyhloubena na malém nádvoří dolního hradu.