Borotín

Zřícenina hradu Borotín, zvaného též Starý zámek, se nachází na Táborsku u obce Borotín. Původně stála na tomto  místě tvrz, založená kolem roku 1356, která byla později přestavěna na gotický hrad. Přirozenou ochranu hradu ze dvou stran tvoří rybník, zachovaný až do dnešní doby. Dominantou tohoto hradu je zachovalá masivní zeď, nejlépe viditelná již od zmíněného rybníka.
Zřícenina je poměrně dobře přístupná, přijet se dá vozem až na místo. Co už tak dobré není je silniční značení, neexistuje žádné dopravní značení a tak máme s tímto místem v paměti také zajímavé blouděni po okolí. Bloudění se vyplatilo a zřícenina mile překvapila, to se psal rok 2013.
Při návštěvě v roce 2018 byla v bývalém předhradí, barokním dvoře, otevřená občerstvovna.

2018

2013

Mapa výletu

Navštíveno: 17.8.2013, 1.7.2018